اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۸۱۴۹۶ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۸۱۹۰۱ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۸۸۵۷۷ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۸۸۹۶۷ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۸۱۳۵۴ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۵۴۴۸۸۹۴ ۰۰۹۸
۹۱۲۲۴۷۸۷۵۸ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان سعدی جنوبی , مجتمع تجاری اداری سعدی , طبقه چهارم , واحد 403

مرکز تخصصی فروش محصولات CONTROL TECHNIQUES انگلستان ، الکتروموتورهایABB و تعمیرات تخصصی درایو (ABB , ...)

تلفن

  • ۳۳۹۸۱۴۹۶ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۸۱۹۰۱ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۸۸۵۷۷ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۸۸۹۶۷ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۳۳۹۸۱۳۵۴ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۵۴۴۸۸۹۴ ۰۰۹۸
  • ۹۱۲۲۴۷۸۷۵۸ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  خیابان سعدی جنوبی , مجتمع تجاری اداری سعدی , طبقه چهارم , واحد 403